The Choice - marktonderzoek & advies

Klanttevredenheid Monitor Kadaster

Aanleiding Het Kadaster hecht een groot belang aan klanttevredenheid om de kwaliteit van haar producten en diensten te optimaliseren. Dit komt ook naar voren in de klantstrategie. Daarin spelen het continue monitoren van de klanttevredenheid én het ondernemen van actie op klantsignalen een belangrijke rol. Om inzicht te krijgen in de mate van klanttevredenheid is

Lees meer

Woningmarktonderzoek BPD Ontwikkeling

Aanleiding  Het aantal huishoudens blijft de komende jaren groeien. Ramingen van CBS gaan uit van een stijging van 9% tot 8,3 miljoen huishoudens in 2030. Dit betreft vooral singles: In 2030 is 41% van de huishoudens ‘single’. BPD (voorheen Bouwfonds) erkent deze trend en de impact hiervan op de woningmarkt. Om de dieperliggende inzichten te

Lees meer

Shopperonderzoek TS Products en Kruidvat

Aanleiding shopperonderzoek TS Products distribueert al jaren met succes het merk Rescue. Om diverse redenen had TS Products in 2013 besloten om Rescue niet meer te leveren aan Kruidvat. TS Products wenste de samenwerking met Kruidvat als belangrijke retailpartner opnieuw in te vullen en het merk Rescue weer op het schap te krijgen. Vraagstuk  TS Products

Lees meer

Imago onderzoek Malmberg

Aanleiding Malmberg bevindt zich na de lancering van een nieuw platform aan de vooravond van een grootscheepse communicatiecampagne, en in een imago-ontwikkelingstraject. Als input op de ontwikkeling en de aanscherping van het wensimago, wenste Malmberg inzichten te krijgen in het imago van educatieve uitgeverijen onder VO docenten, schoolleiders en ICT coördinatoren. Vraagstuk Malmberg wenste onderbouwde

Lees meer

Opinie onderzoek Nederland “Talentenland” BNR

Aanleiding BNR Nieuwsradio stond een maand lang in het teken van Nederland Talentenland. Tal van presentaties, discussies en bijeenkomsten met vertegenwoordigers en (direct) betrokkenen uit het onderwijsveld (CEO’s, voorzitter werkgevers- organisaties, hoogleraren, Minister van OCW etc.) vonden plaats met als centraal thema: Is Nederland een Talentenland? In het kader van deze themaweek heeft The Choice

Lees meer

Belevingsonderzoek Generation Y Mum Sanoma

Aanleiding Sanoma Media is met haar zeer uiteenlopend mediatype-portfolio in bereik het grootste mediabedrijf in Nederland. Sanoma Parenting is een van de toonaangevende clusters binnen Sanoma. Met haar crossmediale mediamerken portfolio voor (jonge) moeders, kennis en doelgroep expertise, is Parenting al 50 jaar een autoriteit in de markt. Om deze autoriteit richting adverteerders verder te

Lees meer

Interactief inzicht in performance Delta Lloyd

Aanleiding Kwaliteit en performance wordt veelal ‘los’ gemeten. Objectief aan de hand van uitval, ISO-normen, retouren, klachten, audits of SLA’s. Subjectief via interviews of enquetes onder klanten. In slechts weinig gevallen wordt de relatie tussen deze 2 dimensies van performance gelegd. En dat is zonde omdat dit ‘eye opening’ inzichten biedt. Vraagstuk Een grote financieel

Lees meer

Customer Journey First Time Mums Sanoma

Aanleiding Sanoma Parenting heeft behoefte aan stuurinformatie hoe (aanstaande) ouders bereikt kunnen worden en op welk moment. Op welke wijze is gedegen inzicht te verkrijgen in het oriëntatie- en aankoopgedrag van (aanstaande) ouders? Door het uitvoeren van een uitgebreide Customer Journey middels kwantitatief panelonderzoek. Bekijk hier de Customer Journey samenvatting: Vraagstuk Saoma Parenting, het grootste

Lees meer

Burgerpanel Amsterdam

Een stadsdeel wilde de dialoog met haar burgers verder intensiveren en de burgers nog meer betrekken bij het te voeren beleid in het kader van burgerparticipatie. Om dit te bereiken heeft The Choice een digitaal bewonerspanel opgezet. Vraagstuk Het Dagelijks Bestuur van een stadsdeel in Amsterdam wilde haar bewoners meer inspraak te geven in actuele

Lees meer

 

Direct contact opnemen