The Choice - marktonderzoek & advies

Customer Journey First Time Mums Sanoma

Aanleiding

Sanoma Parenting heeft behoefte aan stuurinformatie hoe (aanstaande) ouders bereikt kunnen worden en op welk moment. Op welke wijze is gedegen inzicht te verkrijgen in het oriëntatie- en aankoopgedrag van (aanstaande) ouders? Door het uitvoeren van een uitgebreide Customer Journey middels kwantitatief panelonderzoek.

Bekijk hier de Customer Journey samenvatting:

Vraagstuk
Saoma Parenting, het grootste cross mediale platform voor adverteerders die (aanstaande) ouders willen bereiken, had weinig inzicht in het oriëntatie- en aankoopgedrag van (aanstaande) ouders over babyproducten. Binnen de afdeling marketing en sales was namelijk behoefte aan stuurinformatie hoe de doelgroep te bereiken en op welk moment.

Onze relatie vroeg zich ondermeer af op welk moment in de zwangerschap de jonge gezinnen zich oriënteren op de aanschaf van diverse baby- en peuterproducten (bijvoorbeeld een kinderwagen, buggy, fietsstoeltje, financiële producten e.d.), welke informatiebronnen worden geraadpleegd en op welk moment men daadwerkelijk tot aanschaf overgaat. Is dat in de zesde maand van de zwangerschap of in de eerste maand na de geboorte?

Oplossing
Om deze strategische marktinformatie te verzamelen, heeft The Choice een tweetal kwantitatieve internetpanels geformeerd, namelijk een panel bestaande uit gezinnen waar een eerste kindje op komst was en een panel bestaande uit gezinnen met een kindje in de leeftijd tussen 1 en 2 jaar.

Vervolgens zijn de (aanstaande) gezinnen (steekproef N=1.200) een jaar lang gevolgd door elke maand een vragenlijst online te laten invullen met vragen over hun oriëntatie-, informatie- en aankoopgedrag aangaande baby- en kinderproducten. Door de vragenlijsten afwisselend en kort te houden én door de panelleden te belonen met een leuke incentive, was de response zeer hoog en de uitval van panelleden minimaal.

Resultaat
Dit zeer omvangrijke onderzoek leverde een schat aan informatie op voor onze relatie. Zo is op zeer gedetailleerd niveau informatie verkregen over het oriëntatie-, informatie-, en aankoopgedrag van (aanstaande) ouders over baby- en kinderproducten. Met deze informatie heeft marketing en sales haar beleid optimaal kunnen afstemmen om de doelgroep op het juiste moment met de juiste productinformatie te voorzien met als gevolg een toename van de omzet.

Wilt u meer weten over deze case of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een "Performance onderzoek". Neem contact met ons op.

 

Direct contact opnemen