The Choice - marktonderzoek & advies

Burgerpanel Amsterdam

Een stadsdeel wilde de dialoog met haar burgers verder intensiveren en de burgers nog meer betrekken bij het te voeren beleid in het kader van burgerparticipatie. Om dit te bereiken heeft The Choice een digitaal bewonerspanel opgezet.

Vraagstuk
Het Dagelijks Bestuur van een stadsdeel in Amsterdam wilde haar bewoners meer inspraak te geven in actuele aangelegenheden. Naast het houden van inspraakavonden en andere activiteiten om de burgerparticipatie te verhogen, wenste het stadsdeel tevens de mogelijkheid hebben om de mening van haar bewoners over diverse onderwerpen te peilen. Bijvoorbeeld hoe de bewoners oordelen over de veiligheid, de tevredenheid over het woon- en leefklimaat en op welke wijze invulling dient te worden gegeven aan het Wmo-beleid.

Oplossing
The Choice heeft in nauwe samenwerking met het stadsdeel een digitaal bewonerspanel opgezet. Via websites, advertenties en folders zijn bewoners uitgenodigd om deel te nemen aan het digitaal bewonerspanel. Om te kunnen deelnemen aan het panel dienen de bewoners eerst een korte intake vragenlijst in te vullen. Na bevestiging en een postcode-check wordt men toegelaten tot het bewonerspanel.

De panelleden worden vervolgens ongeveer zes keer per jaar uitgenodigd via e-mail om een digitale vragenlijst in te vullen over uiteenlopende onderwerpen. Tevens worden de uitkomsten en beslissingen naar aanleiding van het onderzoek teruggekoppeld aan de panelleden door middel van heldere en praktische rapportages.

Resultaat
Met het bewonerspanel kan het Dagelijks Bestuur continue contact houden met de bewoners en in samenspraak met bewoners zichtbaar beleid voeren.

Wilt u meer weten over deze case of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een "Opinie en PR-onderzoek". Neem contact met ons op.

 

Direct contact opnemen