The Choice - marktonderzoek & advies

Imago onderzoek Malmberg

Aanleiding

Malmberg bevindt zich na de lancering van een nieuw platform aan de vooravond van een grootscheepse communicatiecampagne, en in een imago-ontwikkelingstraject. Als input op de ontwikkeling en de aanscherping van het wensimago, wenste Malmberg inzichten te krijgen in het imago van educatieve uitgeverijen onder VO docenten, schoolleiders en ICT coördinatoren.

Vraagstuk

Malmberg wenste onderbouwde en gefundeerde inzichten in hoeverre de identiteit en imago van Malmberg aansloot op de wensidentiteit en imago én hoe deze zich verhoudt tot de voornaamste concurrenten.

Oplossing

The Choice heeft een uitgebreid kwantitatief online imago onderzoek uitgevoerd onder 1.530 VO docenten, schoolleiders en ICT coördinatoren. Voor de vragenlijst is gebruik gemaakt van ‘associative measuring’ waarbij spontaan initiële associaties worden gevraagd die vervolgens weer spontaan met nieuwe associaties worden uitgediept. Voor de vaststelling van het imago is gebruik gemaakt van het Multi Attribuut Model (James et al.). Dit model is gecombineerd met de ‘Gestalt’ theorie (bijv. Zimmer en Golden (1988) waarbij het imago bestaat uit ‘functionele’, ‘emotionele’ en ‘gedragsadjectieven’ en gecombineerd met de mate waarin de een educatieve uitgeverij aantrekkelijk maakt.

Resultaat

Het imago onderzoek heeft Malmberg veel vernieuwende inzichten opgeleverd in het huidig eigen en relatieve imago in de markt en input om het wensimago aan te scherpen. Het imago onderzoek bood tevens insights welke aanscherpingen noodzakelijk waren om tot een relevant onderscheidende marktpositie te komen en Malmberg als merk onderscheidend te laden.

Wilt u meer weten over deze case of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een "Communicatieonderzoek". Neem contact met ons op.

 

Direct contact opnemen