The Choice - marktonderzoek & advies

Opinie onderzoek Nederland “Talentenland” BNR

Aanleiding

BNR Nieuwsradio stond een maand lang in het teken van Nederland Talentenland. Tal van presentaties, discussies en bijeenkomsten met vertegenwoordigers en (direct) betrokkenen uit het onderwijsveld (CEO’s, voorzitter werkgevers- organisaties, hoogleraren, Minister van OCW etc.) vonden plaats met als centraal thema: Is Nederland een Talentenland? In het kader van deze themaweek heeft The Choice in opdracht van BNR een verkennend opinieonderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van werkende Nederlanders.

Vraagstuk

Het doel was te inventariseren in hoeverre Nederlanders ons land (nog) als talentenland ervaren en, of organisaties voldoende doen om (top)talent in te zetten, ontwikkelen en te behouden voor Nederland? Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Boertien, Vergouwen Overduin en Nyenrode Universiteit. De vragenlijst is door The Choice opgesteld in samenspraak met Boertien, Vergouwen Overduin en mede gevalideerd door Nyenrode Universiteit.

Oplossing

Voor de opzet en uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van een online enquête. Het onderzoek is gehouden onder een representatieve steekproef van in totaal N=650 Nederlanders en hiervoor is gebruikt gemaakt van een online acces panel.

Resultaat  

De resultaten zijn gepubliceerd in de diverse media en uitgebreid besproken in de live radio uitzendingen van BNR, onder meer tijdens een live discussieforum met de toenmalige minister van OCW, Van Bijsterveldt-Vliegenthart.

 

Wilt u meer weten over deze case of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een "Opinie en PR-onderzoek". Neem contact met ons op.

 

Direct contact opnemen