The Choice - marktonderzoek & advies

Woningmarktonderzoek BPD Ontwikkeling

Aanleiding 

Het aantal huishoudens blijft de komende jaren groeien. Ramingen van CBS gaan uit van een stijging van 9% tot 8,3 miljoen huishoudens in 2030. Dit betreft vooral singles: In 2030 is 41% van de huishoudens ‘single’. BPD (voorheen Bouwfonds) erkent deze trend en de impact hiervan op de woningmarkt. Om de dieperliggende inzichten te krijgen in de woonbeleving van singles is een uitgebreid kwalitatief woningmarktonderzoek uitgevoerd.

Vraagstuk 

BPD wenste middels kwalitatief woningmarktonderzoek inzicht te krijgen in de belevingswereld van alleenstaanden in relatie tot wonen en leven. Met deze inzichten gaat BPD toekomstscenario’s ontwikkelen als het gaat om wonen en woonvoorzieningen voor de groeiende doelgroep ‘singles’.

Oplossing

Voor de beantwoording van het vraagstuk heeft The Choice een online community ingericht. Binnen deze online omgeving hebben 25 singles gedurende een maand lang hun bevindingen, gedrag en gevoelens genoteerd, gefotografeerd en gefilmd over hun dagelijkse leven en hoe zij de woonruimte beleven en gebruiken.

Na afloop van de community zijn twee groepsdiscussies georganiseerd met de communityleden om diverse thema’s verder uit diepen.

Resultaat

Met dit woningmarktonderzoek heeft BPD alle noodzakelijke input voor de nadere invulling en uitwerking van (toekomstige) scenario’s en strategie gericht op alleenstaanden als het gaat om wonen en woonvoorzieningen die passen bij hun belevingswereld en drempels, drijfveren en motivaties in relatie tot leven en specifiek wonen. 

Samenvatting

 

Wilt u meer weten over deze case of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een "New Business Development". Neem contact met ons op.

 

Direct contact opnemen