The Choice - marktonderzoek & advies

Gebruik tablets in het onderwijs blijft stijgen

Het gebruik van tablets en laptops in het onderwijs blijft stijgen. Het kunnen bieden van onderwijs op maat is voor scholen de belangrijkste reden om tablets en laptops in te zetten in de les, vooral in het primair onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet in samenwerking met de The Choice.

De peiling werd gehouden in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er namen 700 leraren en leidinggevenden aan deel.

Andere veelgenoemde redenen zijn:

  • het aantrekkelijker maken van het onderwijs voor leerlingen
  • beter aansluiten op de belevingswereld van leerlingen
  • meer doen met ict

Gebruik stijgt, ervaringen overwegend positief

In de peiling is gevraagd hoe vaak en hoe lang tablets en laptops worden gebruikt, wat ermee gedaan wordt en wat de ervaringen ermee zijn. Enkele uitkomsten:

  • In alle drie de onderwijssectoren stijgt het aantal apparaten, het mbo maakt het meest gebruik van tablets en laptops. Ruim 80% van de ondervraagde leraren in het po zet deze apparaten in, bij scholen in het vo en mbo is dit bijna 90%.
  • Bij 37% van de mbo’s hebben alle leerlingen de beschikking over een tablet of laptop, in het po is dat 6% en in het vo 11%. In het mbo zijn deze meestal van de leerling zelf.
  • Tablets en laptops worden onder andere ingezet voor het lezen van teksten, het opzoeken van informatie, het maken van werkstukken of presentaties en het toetsen van kennis en vaardigheden.
  • Leraren zijn overwegend positief over tablets en laptops in de les (79% van de ondervraagden in het po en 55% in het vo en mbo).
  • Leraren zijn vooral positief over de toename van motivatie bij leerlingen en de verhoging van de efficiëntie in het leerproces.
  • Minpunten die genoemd worden zijn dat tablets en laptops leerlingen afleiden (2% in het po, 8% in het vo en 15% in het mbo) en dat zich technische problemen voordoen (5% in het po en mbo, 9% in het vo).

Tablets en laptops vooral voor onderwijs op maat

Het kunnen bieden van onderwijs op maat is de belangrijkste reden voor scholen om tablets of laptops in te zetten. De PO-Raad ziet dat digitaal leren steeds belangrijker wordt. “Met digitaal lesmateriaal wordt het steeds beter mogelijk leerlingen op maat les te geven zodat alle leerlingen hun talenten kunnen ontplooien”, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Ict speelt een rol bij het bieden van maatwerk doordat het leerlingen individuele feedback kan geven en oefeningen aan kan passen.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad geeft aan: “De inzet van tablets en laptops voor het onderwijs in de klas is nog volop in ontwikkeling en er is nog veel winst te behalen. Kennisdeling is belangrijk, zodat docenten zowel binnen als buiten de eigen school van elkaar kunnen leren wat wel en niet werkt. En als sectororganisatie stimuleren we de markt om te zorgen voor een kwalitatief sterker aanbod van digitaal leermateriaal dat beter aansluit op de behoeften van docenten.”

Jan Bartling, algemeen manager van saMBO-ICT zegt: “Wij herkennen het beeld dat studenten veelal zelf een laptop of tablet hebben. Deze worden in het mbo vooral gebruikt in beroepstoepassingen, voor ondersteuning en voor trainingen. In het mbo is al veel flexibiliteit, docenten zoeken vooral mogelijkheden om met ict het onderwijs aantrekkelijker te maken.”

Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet: “Ict speelt een rol bij het bieden van maatwerk doordat het leerlingen individuele feedback kan geven en oefeningen aan kan passen. Nu er meer en meer digitaal geleerd wordt, heeft het onderwijs behoefte aan goed digitaal leermateriaal dat deze feedback kan geven en dat deze flexibiliteit in zich heeft. De uitkomsten van deze peiling bevestigen dat. Hier ligt een mooie uitdaging voor de aanbieders van dat materiaal.”

Infographic

De resultaten van de peiling zijn hieronder te downloaden in een overzichtelijke infographic.

Peiling_tablets_laptops_2015_resultaten_infographic

Wenst u meer informatie over het Onderwijspanel van The Choice, neem dan contact met ons op.

 

Direct contact opnemen