The Choice - marktonderzoek & advies

Performance onderzoek

Klanten en ook medewerkers worden kritischer en veeleisender. Succes draait dan ook in sterke mate om het managen van de klantwaarde. The Choice levert u de stuurinformatie om de waarde voor uw klant te optimaliseren.

Klantwaarde-vraagstukken behoren tot het onderzoeksdomein ‘Performance’. Performance onderzoek bij The Choice is gestoeld op een drietal uitgangspunten:

.: Klant- en medewerkerloyaliteit zijn betere indicatoren voor rendement dan marktaandeel
.: Medewerkerbetrokkenheid bepaalt in hoge mate de geleverde kwaliteit
.: Loyaliteit en klanttevredenheid hangen in sterke mate met elkaar samen

Deze drie uitgangspunten vormen de basis voor verschillende onderzoeksvormen die u echte stuurinformatie geven in plaats van alleen de cijfers. Dus niet alleen het ‘hoeveel’ maar ook het ‘waarom’ en het ‘waardoor’ zodat u niet alleen ‘weet’ maar ook ‘begrijpt’.

Het onderzoeksprogramma van het domein ‘Performance’ is opgebouwd rond het model van de Service Profit Chain (Heskett, Sasser en Schlesinger) waarbij de volgende performance metrics centraal staan:

 • Overall Performance
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Customer Effort Score (CES)
 • Customer Centricity (CC)

The Choice heeft veel expertise en ervaring in huis over onder meer de volgende ‘Performance’ onderzoekstypen:

 • Customer Journey
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Medewerkerstevredenheidonderzoek
 • Loyaliteitsonderzoek
 • Retentie onderzoek
 • Churn onderzoek
 • Exit onderzoek
 • Mystery visiting

Cases


Customer Journey
First Time Mums

Klanttevredenheid
Monitor

 

Direct contact opnemen